มารยาทในสังคมไทย

ผู้แต่ง
สมจินตนา ภักดิ์ศรีวงศ์
ภาษา
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ ต้นอ้อ แกรมมี่ 2538
ครั้งที่พิมพ์
1.
Physical description
318 หน้า ภาพประกอบ.