การสัมมนา เรื่อง สิทธิของผู้ป่วย

ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยมหิดล
Corporate Author
แพทยสภา
ภาษา
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ สถาบันพัฒนการสาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 2536
ครั้งที่พิมพ์
1.
Physical description
78 หน้า.