ศัพท์ต่างประเทศที่ใช้คำไทยแทนได้ (2549)

ผู้แต่ง
ราชบัณฑิตยสถาน
ภาษา
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ ราชบัณฑิตยสถาน 2549
ครั้งที่พิมพ์
2
Physical description
330 หน้า.