การเขียนชื่อจังหวัด เขต อำเภอ และกิ่งอำเภอ และหลักเกณฑ์การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมันแบบถ่ายเสียง

ผู้แต่ง
ราชบัณฑิตยสถาน
ภาษา
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ ราชบัณฑิตยสถาน 2543
ครั้งที่พิมพ์
1
Physical description
104 หน้า ตาราง.