พจนานุกรมไทย : ฉบับทันสมัยและสมบูรณ์

ผู้แต่ง
ซีเอ็ดยูเคชั่น
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น 2552
ครั้งที่พิมพ์
1.
Physical description
1686 หน้า : ภาพประกอบ,ตาราง.