ศัพท์ต่างประเทศที่ใช้คำไทยแทนได้ (2557)

ผู้แต่ง
ราชบัณฑิตยสถาน
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ ราชบัณฑิตยสถาน 2557
ครั้งที่พิมพ์
4
Physical description
310 หน้า